In 3 fasen naar een professionele SEO strategie.

Iedere organisatie zou een data driven SEO strategie moeten hebben dat direct aansluit op de business doelstellingen. Deze pagina beschrijft mijn eigen ontwikkelde framework dat inmiddels is toegepast bij bedrijven als Staples, Tip Europe, KNGF & Timing.

De focus ligt op lange termijn impact met data & content in de basis en heeft als uitgangspunt dat de SEO strategie intern gemanaged kan worden door de digital marketer of SEO specialist.

FASE 1:
HET ONDERZOEK

INZICHT KRIJGEN VAN DE MARKT

In deze fase leggen we de basis voor een goed begrip van de markt, en de zoekvraag en zoekintentie van de doelgroep(en). Mijn kwantitatief en kwalitatief onderzoek neemt ons mee door gesprekken met collega's en klanten.

Met behulp van mijn eigen SEO tools beginnen we efficiënt met het binnenhalen van duizenden datapunten om de zoekvraag en zoekintentie in kaart te brengen. Voor een gemiddeld project hebben we aan het einde van deze fase een paar duizend keywords gedefinieerd en gecategoriseerd.

01

VERZAMELEN

Dit process bestaat uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. duizenden datapunten worden verzameld vanuit de organisatie, de concurrentie en de klanten. Allemaal met betrekking tot keywords, zoekvolumes, urls, ux, autoriteit en technologie.

02

OPSCHONEN

De meest tijdrovende en cruciale stap. Alle gegevens worden handmatig beoordeeld en worden in relevante categorieën ingedeeld. Honderden concurrerende websites worden bezocht en duizenden keywords worden op deze manier beoordeeld en getagd.

03

PRESENTEREN

Tijdens deze laatste stap worden de eerste benchmarks zichtbaar en kunnen deze worden vergeleken met inzichten uit de business. Deze gecombineerde inzichten van klantonderzoek, interne gesprekken en marktonderzoek zullen fundamenteel zijn voor de strategie.

FASE 2:
DE STRATEGIE

VAN BIG DATA & INZICHT NAAR ACTIEPLAN

Samen met het management bepalen we welke bedrijfssegmenten prioriteit krijgen. Dit is een kritische stap, omdat het de business in staat stelt om mee te denken in de prioritering van de SEO strategie. Tijdens dit proces maken we gebruik van de inzichten in de zoekvraag en zoekintentie van de vorige fase. Zo wordt de business strategie echt geïntegreerd met de digitale inzichten en andersom.
Met deze afstemming op zak worden per segment de best presterende concurrenten geanalyseerd. De inzichten van dit onderzoek leiden samen met de prioritering & data uit fase 1 tot acties voor de SEO strategie.

04

PRIORITEREN

Samen met het (lokale) management stemmen we af aan welke segementen we prioriteit geven. De gegevens van de vorige stap worden gebruikt zodat we rekening kunnen houden met zowel de business en de zoekvraag vanuit de markt.

05

CONCURRENTIE

De concurrentie in organic search kan verrassend anders zijn dan wat door de business wordt gedefinieerd. Vaak hebben nichespelers hoge markt-aandelen die interessant zijn om te analyseren. Dit helpt om te begrijpen wat goed werkt in deze segmenten.

06

TACTIEKEN

Dit is de stap waar alle analyses samenkomen in de vorm van SEO tactieken om marktaandeel te winnen. Synergie kan worden bereikt door het combineren van acties die voor meerdere segmenten zinvol zijn. Dit drijft direct de aanbevolen planning en prioriteiten.

FASE 3: 
org design

VAN IDEEËN NAAR EEN PRAKTSICHE PLANNING, RESOURCES & BUDGET

Om de groeiverwachtingen realistisch te managen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de benodigde budget & HR capaciteit. Beide zijn afhankelijk van de gewenste snelheid van de groei of andersom: de groei is afhankelijk van beschikbare budgetten en HR middelen.

De vereiste budgetten, zowel CAPEX als OPEX, kunnen worden berekend zodra de driemaandelijkse mijlpalen zijn vastgesteld en de taken voor het eerste kwartaal zijn geschetst. De mijlpalen houden de strategie tot op zekere hoogte flexibel. Mijn aangepaste SCRUM-workflow geeft duidelijk inzicht in de taken die aan de orde zijn en helpt bij het managen van iedereen die bij het project betrokken is. De methode heeft zich zowel bij interne collega's als bij externe bureaus bewezen.

07

RESOURCES

Resources die nodig zijn, zijn afhankelijk van de acties & prioritering die in de SEO strategie zijn vastgelegd. De (tijdelijke) FTE's hoeven niet altijd in-house te zijn. Soms is het efficiënter om tijdelijk externe experts in te huren. Of devs, content en PR kunnen het binnen hun huidige domein aan.

08

BUDGETTING

Er zal een liquiditeitsbegroting worden opgesteld die in lijn is met de driemaandelijkse mijlpalen. Dit helpt om een overzicht te krijgen van de verwachte OPEX kosten. Als er een grote afhankelijkheid is van IT development kunnen de interne teams helpen bij het projecteren van de benodigde CAPEX budgetten.

09

BUSINESS CASE

In deze laatste stap komt alles samen en is er een complete business case met SEO doelstellingen, strategie, benodigde middelen en een realistisch SEO budget. Iedereen zal nu op één lijn zitten met wat er gaat gebeuren en waarom.

Interesse in een samenwerking ?

Ik bespreek graag de mogelijkheden via teams of zoom

Zal ik je pro-actief mijn artikelen toesturen?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© 2022 MichelKant.nl. All right reserved.